Olie og fedtudskillere

 

Udskilleranlæggene er nødvendige, hvis olieholdigt spildevand kan forekomme. 

Desuden skal virksomheder, som udleder fedt eller olier til kloakken, installere en fedtudskiller. 

Da udskillerne kun må etableres af en autoriseret kloakmester, kan man med fordel kontakte Ole Vester Nielsen ApS, som udfører arbejdet i overensstemmelse med gældende bestemmelser på området.