Nedsivningsanlæg og samletanke

 

Hos Ole Vester Nielsen ApS sørger vi for etablering af nedsivningsanlæg, ligesom vi som autoriseret kloakmester foretager de nødvendige forundersøgelser, inden ansøgningen sendes af sted til kommunen. 

I områder uegnet til nedsivning kan man i stedet benytte en samletank, som er en lukket, tæt beholder, hvor spildevandet fra husstanden samles.